ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Ong Xanh xin trân trọng thông báo rằng khi sử dụng trang web www.bluebees.org, bạn được quyền truy cập vào hệ cơ sở dữ liệu cho phép tiếp cận thông tin và các dịch vụ dành cho các tình nguyện viên (“Dịch Vụ dành cho Tình Nguyện Viên”) và tổ chức phi lợi nhuận (“Dịch Vụ dành cho Tổ Chức PLN”). Ong Xanh cũng cung cấp những dịch vụ bổ sung và chỉnh sửa lại các Dịch Vụ hoặc trang web khi cần thiết.

Khi sử dụng hoặc tiếp cận với các dịch vụ trên trang web (cả những trang web con), bạn (người sử dụng) cần chứng minh rằng bạn đã đọc và hiểu, và đồng ý với những Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật (“Terms of Use”).

Xin vui lòng đọc kỹ những Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật dưới đây vì chúng bao gồm quyền, nghĩa vụ và miễn trừ trách nhiệm điều chỉnh quyền sử dụng dịch vụ này.

 

Tuổi đăng ký

Người sử dụng phải từ 18 tuổi trở lên để được quyền sử dụng website này. Những dịch vụ được cung cấp trên website này không dành cho những người sử dụng dưới 18 tuổi.

 

Thông tin đăng ký

Người sử dụng là cá nhân duy nhất chịu trách nhiệm về những thông tin mà người sử dụng cung cấp và xuất hiện trong hồ sơ cá nhân của họ. Người sử dụng cũng chịu trách nhiệm về những chi tiết và thông tin mà người sử dụng công bố và cung cấp cho bên thứ ba. Ong Xanh không kiểm soát hoàn toàn thông tin được đăng lên bởi người sử dụng; tuy nhiên, nếu chúng tôi biết được người sử dụng vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc luật pháp hiện hành, chúng tôi sẽ tiến hành hủy bỏ tài khoản của người sử dụng trên trang web.

Bên cạnh đó, người sử dụng cần biết rằng thông tin của họ có thể được xem bởi bên thứ ba tùy vào loại thông tin được chọn hiển thị. Về những thông tin trong hồ sơ cá nhân của người sử dụng, người sử dụng có trách nhiệm giữ bí mật thông tin tài khoản (tên truy cập và mật khẩu truy cập).

 

Nội dung được người sử dụng chia sẻ và công bố trên trang web

Người sử dụng có thể đăng thông tin (trích dẫn, văn bản, hình ảnh…) bằng những dịch vụ trên trang web nhằm giúp những người sử dụng khác có thể tiếp cận và sử dụng những thông tin đó.

Người sử dụng là cá nhân duy nhất chịu trách nhiệm về những tư liệu được công bố và vì thế, người sử dụng phải đảm bảo rằng họ sở hữu những quyền cần thiết để có thể sử dụng tất cả tài sản trí tuệ và tài sản công nghiệp được đăng và giúp những người sử dụng khác và khách trên diễn dàn có thể sử dụng dữ liệu.

Người sử dụng đồng ý sử dụng dịch vụ của Ong Xanh theo đúng luật pháp hiện hành và Điều khoản Sử dụng, cũng như giá trị đạo đức và trật tự xã hội nói chung

Trong mọi trường hợp, người sử dụng không được quyền chuyển giao, chia sẻ hoặc công bố với bên thứ ba hoặc những người sử dụng khác những thông tin mang tính chất:

 • Đối nghịch, miệt thị hoặc vi phạm quyền cơ bản và tự do chung, công ước quốc tế và những điều luật khác;
 • Xúi giục, kích động hoặc tuyên truyền các hành vi phạm tội, nói xấu, vu khống, bạo lực hoặc vi phạm luật pháp; hoặc đi ngược lại với luật pháp, giá trị đạo đức và những quan niệm đạo đức tốt và trật tự xã hội được chấp nhận nói chung;
 • Xúi giục, kích động hoặc tuyên truyền các hành vi, thái độ hoặc tư tưởng phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo, tính ngưỡng, tuổi tác hoặc điều kiện xã hội;
 • Sát nhập, đăng tải hoặc cho phép kết nối với những sản phẩm, phần tử, tin nhắn hoặc/và dịch vụ tội phạm, bạo lực, xúc phạm, có hại hoặc đi ngược lại với luật pháp, giá trị đạo đức và những quan niệm đạo đức tốt và trật tự xã hội  nói chung;
 • Nằm dưới sự bảo hộ bằng quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba ngoại trừ người sử dụng đã  có quyền sở hữu cần thiết trước đó để sử dụng;
 • Đi ngược lại với quyền được bảo vệ danh tự, bảo mật thông tin cá nhân và gia đình hoặc hình ảnh cá nhân;
 • Vi phạm quy định về bảo mật của cộng đồng;
 • Liên quan đến những quảng cáo bất hợp pháp, không công bằng và không lành mạnh;
 • Kết hợp virus hoặc những phần tử điện tử hoặc vật lý có thể phá hủy hoặc cản trở máy tính vận hành, hệ điều hành hoặc các thiết bị của máy (phần cứng và phần mềm) của Ong Xanh, của bên thứ ba hoặc của những người sử dụng khác;
 • Có những đặc điểm (như định dạng, độ dài….) gây khó khăn cho dịch vụ vận hành.

Ong Xanh có quyền xóa những nội dung không đúng theo Điều khoản Sử dụng đã đề cập ở đây và/hoặc luật pháp hiện hành. Bên cạnh đó, theo như chính sách, Ong Xanh không nhất thiết phải thông báo với người sử dụng việc loại bỏ những nội dung mà họ đã đăng tải.

 

Quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp

Nội dung của mạng lưới, thiết kế, phần mềm, văn bản, thương hiệu, logo và thông tin là tài sản của Ong Xanh hoặc bên thứ 3 được cấp phép. Quyền sử dụng website không được trao cho người sử dụng mà người sử dụng chỉ có thể tiếp cận và sử dụng nội dung khi tôn trọng quyền của Ong Xanh.

Việc ủy ​​quyền để sử dụng các dịch vụ cung cấp thông qua mạng có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào và không cần thông báo, có hoặc không kèm nguyên nhân.

 

Chính sách bảo mật

Những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng chúng: Mẫu đơn đăng ký yêu cầu người sử dụng cung cấp thông tin liên lạc bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà ở, mối quan tâm và những thông tin tương tự khác.

 • Ong Xanh không lưu trữ những thông tin nhạy cảm của khách đến thăm trang web như thẻ tín dụng hoặc số chứng minh nhân dân
 • Ong Xanh không bao giờ bán thông tin của người sử dụng cho bên thứ ba
 • Ong Xanh không bao giờ chia sẻ thông tin của người sử dụng cho bên thứ ba nếu không có sự cho phép của ngườiu ử dụng.

 

Quyền sử dụng bởi Ong Xanh

Khi tạo một tài khoản trên Ong Xanh, người sử dụng thỉnh thoảng sẽ nhận được email từ chúng tôi cập nhật cho người sử dụng về các cơ hội thử thách mới nhất dành cho tình nguyện viên. Nếu người sử dụng không muốn nhận những thông tin đó từ chứng tôi, người sử dụng có thể loại bỏ đăng ký một cách dễ dàng bằng tính năng hủy nhận email  (bỏ đăng ký) và/hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi.

 

Biện pháp an ninh

Ong Xanh thông qua các biện pháp kỹ thuật cần thiết để tránh những thay đổi trái phép, mất mát, sửa đổi, hoặc truy cập vào thông tin cá nhân mà người sử dụng cung cấp. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua Internet luôn có rủi ro. Chúng tôi cố gắng bảo mật thông tin của bạn nhưng chúng tôi không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính bảo mật của thông tin đó.

 

Điều chỉnh Điều khoản Sử dụng

Ong xanh có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Khi sử dụng trang web này, người sử dụng đồng ý bị ràng buộc bởi các phiên bản Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật hiện hành.

 

HỢP ĐỒNG TỔNG THỂ

Điều khoản Sử dụng này thiết lập hợp đồng tổng thể giữa Ong Xanh và người sử dụng về đối tượng của Điều khoản sử dụng, và thay thế cho mọi thỏa thuận, điều kiện hoặc tuyên bố trước đây giữa Ong Xanh và người sử dụng về đối tượng của Điều khoản sử dụng. Điều khoản sử dụng này không thay thế hoặc thay đổi Hợp đồng cho người sử dụng (Hợp đồng cho người sử dụng). Người sử dụng phải tuân thủ các điều khoản trong Điều khoản sử dụng và những thỏa thuận tương tự đã được thống nhất hoặc có thể thoả thuận trong tương lai. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các điều trong Điều khoản sử dụng và những thỏa thuận khác mà người sử dụng đã đồng ý hoặc sẽ đồng ý trong tương lai, hai bên sẽ tuân theo các điều khoản trong thỏa thuận khác. Điều khoản Sử dụng không được sửa đổi, ngoại trừ dưới dạng văn bản viết và các dạng như được cho phép ở đây.