VỀ CHÚNG TÔI

Ong Xanh là trang web đầu tiên ở Việt Nam kết nối các tình nguyện viên chuyên môn với các tổ chức phi lợi nhuận (viết tắt là NPOs) thông qua các dự án tình nguyện  trực tuyến có thể hoàn thành trên mạng. Được ra mắt bởi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN vào tháng 7 năm 2014, trang web này tạo điều kiện cho những người bận rộn tạo ảnh hưởng đến xã hội thông qua việc sử dụng hiệu quả thời gian và các kỹ năng sẵn có của họ.

Tại sao lại là Ong Xanh?

Ong là biểu tượng nền tảng của sự cống hiến. Để lấp đầy một tổ ong mật vàng, các chú ong phối hợp với nhau thành một đàn thống nhất và từ từ lấp đầy các tổ ong bằng thành quả lao động cực nhọc của mình. Cũng như thế, Ong Xanh giúp cho những người bận rộn đóng góp chuyên môn của họ cho các dự án vào những lúc rảnh rỗi, kết hợp những con người có cùng mục tiêu lại với nhau. Dần dần, những sáng kiến của mỗi chú ong kết hợp với các chú ong khác sẽ mang lại tác động xã hội to lớn hơn so với các chú ong hoạt động riêng lẻ. Đây là lúc mà vẻ đẹp của công việc tình nguyện trực tuyến được thể hiện.

 

Ong Xanh hoạt động như thế nào?

Ong Xanh hoạt động như là “người mai mối” giữa các tình nguyện viên và các tổ chức phi lợi nhuận có nhu cầu. Các tổ chức phi lợi nhuận sẽ bắt đầu bằng cách gửi các “thách thức”, chính là các cơ hội tình nguyện, lên trang web, với một thời hạn hoàn thành cụ thể. Sau khi được LIN duyệt, các thử thách này sẽ được đăng lên trang web, và những thành viên trong mạng lưới tình nguyện sẽ đăng ký để trả lời những cơ hội phù hợp với kỹ năng của họ trước ngày kết thúc thời hạn. Các NPO đủ tư cách có ở khắp lãnh thổ Việt Nam.

 

Đối với các tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho mong ước giúp đỡ những người khác của các bạn và tìm cơ hội phù hợp với lịch làm việc của các bạn. Chúng tôi biết rằng mọi nỗ lực, dù nhỏ, cũng có thể tạo sự khác biệt lớn. Hãy đăng ký ngay bây giờ.

Đối với các tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam, chúng tôi kết nối các bạn với một nhóm lớn “các chú ong” tình nguyện viên tài năng đang sẵn sàng trợ giúp các bạn. Hãy kết nối ngay hôm nay.

 

Về LIN

Ong Xanh được quản lý bởi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN, là một tổ chức phi chính phủ địa phương hoạt động phi lợi nhuận phục vụ cho các tổ chức phi lợi nhuận, cá nhân và các nhà tài trợ doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngoài việc cung cấp hỗ trợ trực tiếp đến các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, LIN cũng là một kênh để thông qua đó các nhà tài trợ có thể đóng góp hiệu quả kiến thức, năng lực và tài nguyên của họ nhằm hỗ trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận này. Với nỗ lực của chúng tôi trong việc giúp người địa phương đáp ứng nhu cầu địa phương, LIN hướng đến phát triển một môi trường thiện nguyện hiệu quả nhằm xây dựng cộng đồng nơi chúng ta đang sống và làm việc trở nên vững mạnh.