Chào mừng bạn đến với Ong Xanh, nền tảng kết nối tình nguyện viên chuyên môn trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam với các thách thức thường gặp tại các tổ chức phi lợi nhuận

Tổ Chức Phi Lợi Nhuận

Tình nguyện Viên

Thử Thách Tiêu Biểu

loading

*Nhấp vào đây để xem thêm những
Thử Thách Tiêu Biểu

Thử Thách Mới
loading

*Nhấp vào đây để xem thêm những
Thử Thách Mới

843 tình nguyện viên đăng ký
171 tổ chức phi lợi nhuận
256 thử thách được đăng